Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động

Giờ giao dịchPhương thức giao dịchLệnh sử dụng

8h45 - 9h

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

LO, ATO

Không được hủy lệnh

9h - 11h30

Khớp lệnh liên tục phiên sáng

LO, MTL

Được hủy lệnh

11h30 - 13h

Nghỉ giữa phiên

13h - 14h30

Khớp lệnh liên tục phiên chiều

LO, MTL

Được hủy lệnh

14h30 - 14h45

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

LO, ATC

Không được hủy lệnh

Last updated