Chức năng Avatar

Avatar là nền tảng giao dịch tự động (bot trading) dựa trên các tín hiệu kỹ thuật do nhà đầu tư tự cài đặt.

* Lưu ý quan trọng trước khi sử dụng chức năng Avatar:

  • Chức năng Avatar đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật, bổ sung hoặc xóa bớt các tính năng trong giai đoạn này.

  • Trong giai đoạn thử nghiệm, chức năng Avatar có thể sẽ không hoạt động liên tục, hoặc có thể sẽ có phát sinh lỗi khi sử dụng.

  • Trong giai đoạn thử nghiệm, các chức năng sẽ được bổ sung hoặc xóa bớt mà không được báo trước.

  • Trong giai đoạn thử nghiệm, các chức năng có thể sẽ không hoạt động như mong đợi và gây ra thua lỗ.

  • Khách hàng cần đóng hết các deal đang mở và các lệnh chờ trước khi sử dụng chức năng Avatar để tránh làm bot chạy sai lệch do nhiễu tín hiệu.

  • Khách hàng cân nhắc khi sử dụng chức năng Avatar, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ nào có thể xảy ra trong quá trình sử dụng chức năng này.

Last updated