Giải thích các chức năng trên màn hình giao dịch

Từ ngày 20/04/2020, ENTRADE cải tiến ô đặt lệnh dạng mới, hỗ trợ các nhà đầu tư được thuận tiện hơn cho các nhà giao dịch

Nội dung hiển thị và chức năng Ô đặt lệnh:

Ô đặt lệnh mới bao gồm hiển thị các nội dung và chức năng như

 • Môi trường giao dịch (Real/Demo): Nhà đầu tư có thể dễ dàng dịch chuyển giữa 2 tài khoản nhờ nút switch Real/Demo trên màn hình

 • Tổng tài sản: Hiển thị tổng tài sản của Nhà Đầu Tư

 • Cọc còn lại: Hiển thị phần cọc còn lại (hay còn được gọi là số tiền mặt hiện có) có thể giao dịch tại thời điểm đó

 • Cọc đảm bảo: Số tiền cọc tạm giữ của Khách hàng trong trường hợp vị thế nắm giữ qua có tỷ lệ cọc dưới 5%.

 • Mã chứng khoán phái sinh giao dịch: NĐT có thể chọn loại mã giao dịch 1 tháng hoặc 2 tháng (Mã 2 tháng chỉ có trong 03 ngày trước ngày đáo hạn)

 • Gói vay khách hàng: Gói vay phái sinh NĐT được đăng ký khi bắt đầu giao dịch tại ENTRADE

 • Nút thực hiện lệnh Mua/Bán

 • Sức mua/bán: Giúp NĐT tính nhanh số lượng HĐ có thể giao dịch tại thời điểm

 • *Các loại lệnh đặt (LO, MTL, ATO, ATC): NĐT có thể chọn loại lệnh đặt trong 4 loại lệnh.

Tại đây, NĐT có thể thực hiện cài đặt để hệ thống ghi nhớ một số đặc điểm bao gồm:

 • Xác nhận lệnh: Lựa chọn hiển thị hoặc không hiển thị hội thoại xác nhận đặt lệnh mỗi khi thực hiện giao dịch. ON: hiển thị và OFF: không hiển thị

Ví dụ dưới đây là hội thoại xác nhận đặt lệnh khi Khách hàng thực hiện thao tác đặt Mua 01 Mã Phái Sinh VN30F2005 tại giá 686.9.

 • Lưu khối lượng đặt: Cài đặt hệ thống lưu khối lượng đặt cho lần giao dịch liền trước giao dịch tại thời điểm đó. ON: lưu khối lượng và OFF: không lưu khối lượng

*: Các nội dung và tính năng mới được cải tiến.

Last updated