ENTRADE
Search
K

ENTRADE hướng dẫn sử dụng

1. Kênh giao dịch

Ứng dụng di động ENTRADE
Web Trading
Khách hàng giao dịch qua trang web Trading Online TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn NỘP TIỀN - RÚT TIỀN

2.1. Nộp tiền
2.2. Rút tiền
2.3. Tra soát tiền
Khách hàng nộp tiền bằng cách chuyển khoán 24/7 tới Số tài khoản của ENTRADE tại ngân hàng Sacombank. Hướng dẫn nộp tiền TẠI ĐÂY
Video hướng dẫn nộp rút tiền TẠI ĐÂY
Khách hàng thực hiện rút tiền theo hướng dẫn
Trong trường hợp KH chuyển tiền bị sai/thiếu nội dung mà tiền không thể được hạch toán vào được tài khoản, KH có thể thực hiện tra soát tiền vào tài khoản ENTRADE của Khách hàng theo hướng dẫn.

3. Cách tính số tiền cọc, phí, thuế

Khách hàng theo dõi cách tính số tiền cọc, phí, thuế TẠI ĐÂY
Last modified 3mo ago