Hướng dẫn rút tiền

Khách hàng có thể chuyển khoản tiền đến tài khoản tiền gửi chính chủ của khách hàng đã đăng ký tại Entrade

Thay đổi tài khoản ngân hàng

Trên App Entrade

Chọn Menu -> chọn Tên Khách hàng -> chọn Tài khoản ngân hàng

Chọn Thay đổi -> Nhập Ngân hàng thụ hưởng, Số tài khoản Ngân hàng -> Chọn Cập nhật

Nhập mã OTP -> chọn Cập nhật -> Cập nhật Tài khoản Ngân hàng thành công

Last updated